Новини
Як учителю підвищети навчальну мотивацію учнів?
 Як учителю підвищити  навчальну мотивацію учнів?

1.При навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення дітей.

Необхідна умова для формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в учнів - можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу - використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від учнів активної пошукової діяльності. Наприклад, під час вивчення лексикології учні отримують завдання: "Розпитайте батьків про їх професію, складіть словничок " Професіоналізми моєї мами (тата,)", розкривши лексичне значення цих слів", "Дослідіть походження свого прізвища".

2. Інтерес і радість мають бути основними переживаннями школяра в процесі навчання.

Цікавість, незвичайний початок уроку через використання музичних фрагментів, ігрові та змагальні форми, гумористичні хвилинки.

- Прийом "Приваблива мета": перед учнем постає проста, зрозуміла і приваблива мета, при досягненні якої він виконує і ту навчальну дію, яку планує педагог.

- На початку уроку вчитель пропонує учням загадку і каже, що відповідь на неї буде обов'язково віднайдена уважними учнями на уроці.

- Чи вірите, що людина з власного бажання може дозволити себе заживо поховати? (далі - знайомство із життям Івана Вишенського)

- Почати урок казкою.

Наприклад, "Як помирилися префікси С- та З-"

"У королівстві цариці Орфографії жила родина префіксів. І була вона багатодітною. Усі брати і сестри жили дружно, окрім наймолодших братиків С- та З- . Ніяк вони не могли поділити між собою слова, з якими хотіли товаришувати . І от одного разу  З- та С- так посварилися, що дійшло до бійки. І тут  перед ними постала розлючена цариця Орфографія (вона вже давно знала про погані стосунки між братами) і відразу оголосила свій наказ, щоб раз і назавжди покінчити зі сваркою братів... З тих пір у родині префіксів настала тиша і спокій".

- Що ж це за наказ? Хочете дізнатися?

(опрацювання правила про вживання префіксів С- та З-).

- Після оголошення теми уроку дати учням хвилинку подумати над нею і усно продовжити речення: "Сьогодні на уроці я хочу повторити...,  вивчити ..., розвивати ... і збагачувати ...  для того, щоб ...".

- На уроці : "Чи знаєте ви, що..."

Підвищенню мотивації навчання учнів сприяє використання сучасних комп'ютерних технологій та інтерактивних моделей в сукупності з традиційними методами навчання, а також уроки зі створенням проблемної ситуації на різних етапах; з використанням комп'ютерного тестування, позаурочна робота з виконання проектів і дослідницьких робіт з використанням ресурсів Інтернет.

3. Змінювати методи і прийоми навчання.

 На уроках застосовую такі методи стимулювання школярів: створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх учнів, стимулювання цікавим змістом, навчальна дискусія, створення емоційних ситуацій, вивчення нового матеріалу з опорою на старі знання. Також стимулювати діяльність через оцінку, вдячність, словесне заохочення, виставку кращих робіт.

4. Включення учнів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом "метод проб і помилок", надання учнями допомоги один одному.

5. Гра є потужним стимулом інтересу до навколишнього життя.

Здавалося б, гра - справа лише маленьких дітей. Але практика показує, що це не так. Найбільшу ефективність ігрова мотивація показує в середньому шкільному віці. Молодші більш керовані, старші - доросліші і цілеспрямовані. Середній же вік якраз і треба чіпляти чимось азартним і натхненним. Досить часто включаю ігровий момент у свої уроки (5-9 кл), і учні їх дуже люблять, до них спеціально готуються, тим самим вивчають додатковий матеріал до домашнього завдання. Найбільше полюбилися ігри : "Бій запитаннями", "Вірю - не вірю", "Аукціон", "Лінгвістичний волейбол", "Так чи ні?", "Хто більше?", "Хто швидше?".

6. Незвичайна форма подання матеріалу.

Це можуть бути і нетрадиційні уроки: урок - подорож, урок - казка, бінарний урок і т. д.

7. Могутній стимул у навчанні "Вийшло!".

Відсутність цього стимулу, означає відсутність сенсу навчання. Потрібно вчити дитину розбиратися в тому, що їй незрозуміле. Одне велике завдання розбити на міні - завдання так, щоб дитина змогла самостійно їх зробити. Якщо дитина в певному виді діяльності досягне майстерності, то внутрішня мотивація буде рости.

8. Зростання впевненості в собі, своїх силах сприяє посиленню внутрішньої мотивації.

9. Треба відзначати досягнення дитини. Необхідно помічати всі позитивні зрушення.

В оцінюванні результатів дій учнів спиратися на минулий досвід досягнень дитини - автономний еталон (досягнення і невдачі учня порівнюємо з його попереднім досвідом успіхів і невдач).

10. Не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес навчання. Невдачі знижують мотивацію.

11. У видах діяльності, які не представляють інтересу для учня, використовувати мотиви зовнішньої мотивації

(мотивуючу оцінку, похвалу в присутності значущих людей, нагороду).

12. По можливості намагатися на уроці частіше звернутися до кожного учня, здійснюючи постійний "зворотний зв'язок" - коригувати незрозуміле або неправильно зрозуміле.

13. Ставити оцінку учневі не за окрему відповідь, а за кілька (на різних етапах уроку).

14. Постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних здібностей: швидкість реакції, всі види пам'яті, увагу, уяву і т. д. Основне завдання кожного вчителя - не тільки навчити, а й розвинути мислення дитини засобами свого предмета.

15. Старатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов'язуючи теми свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір учнів.

16. Важливий на уроці позитивний емоційний настрій через створення доброзичливої атмосфери довіри і співробітництва, яскраву й емоційну мову вчителя. У справі підвищення інтересу дитини до навчального процесу дуже важливий є контакт із дитиною і довірча атмосфера. Співпраця на уроці здійснюється через спільне вирішення проблеми або протиріч, евристичну бесіду, навчальну дискусію, виділення істотних ознак предметів, класифікацію,узагальнення,моделювання.

17. Розвивати в учнів віру в себе (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності. Розбирати кожну навчальну невдачу спільно з учнем, з уточненням її причин. Акцент робити на внутрішніх індивідуальних причинах: рівні розвитку здібностей і завзятості, наполегливості учня. Це те, що людина може змінити, доклавши свої зусилля для досягнення успіху.

18. Рефлексія, через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяльності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей (наприклад, "Чому було важко?", "Що відкрили, дізналися на уроці?" І т.д.).

19. З'ясувати, що є причиною низької мотивації учнів: невміння вчитися або помилки виховного характеру. Після цього попрацювати з проблемними сторонами.

20. Для школярів важлива сама особистість учителя (дуже часто навіть нудний матеріал, який пояснюється улюбленим учителем, добре засвоюється). Якими ж якостями повинен володіти вчитель, щоб його відносини з учнями сприяли появі і прояву інтересу до предмету, бажання його вчити й формувати пізнавальну мотивацію.