Електронний класний журнал

 Інструкція з ведення електронного класного журналу  

Положення про електронний класний журнал  

          Сертифікат ліцензії           Висновок

Посилання на сертифікат ліцензії   Посилання на експертний висновок  

 

     Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо використання електронної системи "моя школа".

     Документ, що інформує про готовність ПАК «АІКОМ» до підключення електронної системи "Моя школа".

     Місце перебування IT системи "Моя школа".

 

     У нашій школі інформаційні технології застосовуються у різних напрямках: освітня діяльність (урочна і позакласна), виховна (години спілкування та різні шкільні заходи). Інформаційно-комунікаційні технології є основою єдиного інформаційного простору закладу: адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків. Ми прагнемо і далі розвиватися у напрямку цифровізації освітнього процесу.

Дирекція закладу планує запровадити з 1 вересня 2022 року електронні класні журнали та електронні щоденники.

Основною метою впровадження електронного журналу є:

• підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб'єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;
• удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;
• оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;
• організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;
• підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;
• посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв'язку між вчителем, батьками та учнями;
• зменшення паперових інформаційних потоків;
• створення єдиного інформаційного освітнього простору.