Самоврядування
Президент ліцею 
Діденко Ангеліна
9-В
 
 
Віце-президент ліцею
 
Рамазанова Анна
10-А 
 
 
Секретар
Кулик Софія
8-Г 
 
Омбудсмен
Біліченко Катерина
9-В 
 
 Омбудсмен
Сидорук Дар'я
9-А
 

Волонтерський центр
Тарасенко Тетяна
9-А 
 
 
2023-2024 IІ семестр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023-2024 І семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      В основі нашої педагогічної філософії - дитина: найвища цінність на Землі. Насамперед потрібно намагатися бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Тому в основу виховної роботи школи покладена концепція особистісно зорієнтованого виховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне включення школяра у виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння.
    Актуальним стало створення умов для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка орієнтована не лише на особистісний успіх, а й дозволяє ефективно гармонізувати своє власне «я» з потребами суспільства.
Учнівське самоврядування є універсальною формою активності, яку можна з однаковим успіхом вважати як способом організації буття шкільного колективу, так і чинником творчої самореалізації особистості. Воно має на меті через широко розвинуту систему органів самоуправління забезпечити включення учнів у різноманітну глибоко змістовну діяльність колективу; умови масового залучення учнів до організаторської роботи, до управління справами колективу; сформувати права і визначитися з обов'язками учнів; сформувати почуття господаря класу, школи, міста, держави.
    Досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність та конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному спілкуванні старшокласників, їх підготовки до розбудови громадського суспільства нашої України. І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями й існує для учнів.
     Головне завдання в організації учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе на ділі.
Ітак, які основні завдання вирішує самоврядування:
1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
3. Забезпечує комплексний виховний вилив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.
5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.
6. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.
7. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.
 
      Організація учнівського самоврядування в дитячому колективі надзвичайно складний і багатоплановий процес.  Він вимагає від педагогічного колективу значних колективних зусиль, єдності в цій роботі.
Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування мають бути:
  • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;
  • чіткий розподіл обов'язків по керівництву органами учнівського самоврядування;
  • оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки навчального закладу; 
  • чітка система роботи учнівського самоврядування в масштабі школи (єдина документація, вимоги, дні засідань):
  •  організація системи змагань через органи учнівського самоврядування;
  •  гласність у його роботі (стенди підсумків змагань, стінгазети, бюлетені тощо):
  • нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського самоврядування.
  • систематичне навчання організаторській діяльності його активу.
 
 
 
 
 
 Учнівська рада школи 2016-2017 н.р.
 
Президент школи: Дядюк Ольга 9-Б клас
Віце-президент школи: Гузєєва Дар'я 8-Б клас
 

Центр освіти:

1. Ардрейчук Вікторія

2. Марчук Олена

3. Генрі Олександра

 Пресс-центр:

1. Бадя Яна

2. Ніжньовська Вікторія

3. Медведєва Аріна

4. Чекіна Юлія

 Центр культури і спорту:

1. Дремлюга Максим

2. Вініцька Анастасія

3. Коломієць Дар'я

 Центр дозвілля:

1. Дядюк Ольга

2. Дзюба Дар'я

3. Гусєва Валерія

 4. Футорняк Дар'я

 Центр дисципліни і порядку:

1. Барабаш денис

2.  Гузєєва ар'я

3. Заїка Павло

 Еко-центр:

1. Кулик Анастасія

2. Зафт Маргарита

3. Вознюк Кристина

  
  
 

 

 

Шкільний омбудсмен

Омбудсмен - це представник учнівського колективу,

діяльність якого спрямована на захист і відновлення порушених прав учасників навчального-виховного процесу.

Завдання омбудсмена:

- Контролювати дотримання прав, обов'язків, свобод усіх учасників навчального процесу.

- Сприяти вдосконаленню правил шкільного життя; правового просвітництва.

- Залагоджувати виникаючі конфлікти.

- Проявляти ініціативу реформаторства процесі гуманізації освіти.

Правова основа діяльності омбудсмена

   Діяльність омбудсмена базується на міжнародних актах із прав людини, Конституції України, Законі "Про освіту", Статуті школи. У своїй діяльності Омбудсмен керується також законами та іншими нормативно - правовими актами України.

Компетенція омбудсмена:

- Омбудсмен діє в межах своєї компетенції, встановленої цим положенням і в рамках навчального процесу. Не приймає адміністративних рішень, віднесених до компетенції посадових осіб.

- Уповноважений розглядати скарги на порушення прав, встановлених Статутом, а також факти ураження учасників навчального процесу.

- Пріоритетним у діяльності омбудсмена є захист прав неповнолітніх учасників навчального процесу.

- Скарга омбудсмену може бути подана як у письмовій, так і в усній формі і повинна містити в собі суть рішення або дії, що порушує на думку заявителя, його права і свободи.

- Скарга повинна бути подана протягом двох тижнів з моменту факту порушення чи ураження гідності, або з того моменту, коли заявителю стало відомо про порушення.

- Скарга крім особистої, може бути колективною або надана третьою особою за умови згоди тієї особи, права і гідність якої, на думку заявителя, порушені.

- Омбудсмен вправі займатися проблемою за власною ініціативою при наявності інформації про грубе порушення прав учасників навчального процесу, які не в змозі самостійно відстояти свої інтереси.

 

Шкільні омбудсмени:

 

Олександра Михайлова

8-Б клас

Контактний тел.: 098 234 56 54

Дар'я Гузєєва

8-Б клас

Контактний тел.: 063 671 44 94

 

 

 
 
 
 
 
Рада школи:

2014-2015 н.р.

Засідання ради школи - друга середа місяця

Президент школи:

Слободянюк Віта  9-Б

Прем'єр-міністр:

Пилипенко Вікторія 10 -А

Міністерство суспільно корисних справ:

1.Приймук Іванна 11-А

2.Рибак Ілона 11-А

3.Хижинська Марія 10-А

4.Хижинська Олександра 10-А

Міністерство інформації:

1.Слободянюк Віта  9-Б

2.Кльоцко Богдана 9-Б

3.Берегута Олександра 9-Б

4. Кременський Олексій 10-А

 

Міністерство дисципліни і порядку:

1.Мельничук Олег 10-А

2.Забаштанська Лілія 10-А

3. Філатова Юліана 9-А

4.Бадя Яна 9-А

Міністерство  відпочинку і спорту:

1.Тарасюк Олена 9-А

2.Книжник Лілія 9-А

3.Паламарчук Анна 9-А

4. Полинчук Віктор 11-А

 

Рада волонтерів:

1.Забур'янова Вікторія  11-А

2.Гук Анна 11-А

3.Афанасьєва Олександра 9-Б

4.Мосман Марина 9-Б

 

Рада справедливих:

1.Копецька Юлія 10-А

2.Сич Вероніка 10-А

3.Слободянюк Ліна 10-А

4.Пилипенко Вікторія 10-А

План роботи учнівського парламенту на 2014-2015 н.р.