Критерії оцінювання здобувачів освіти

 Критерії оцінювання початкових класів 

Положення про систему оцінювання здобувачів освіти КЗ «Вінницький ліцей № 33»

Наказ МОН України про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН України про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти від 21.08.2013 № 1222

Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання

Положення про загальні вимоги до оформлення письмових робіт з української мови та математики у початкових класах КЗ «Вінницький ліцей № 33» 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти КЗ "Вінницький ліцей №33" за видами навчальної діяльності